• Cửa hàng thực hiện các bước giao hàng tới khách hàng :
    sau khi khách hàng chấp nhận các điều kiện của sản phẩm và thanh toán tiền mua hàng qua các loại hình thanh toán tiền mặt , chuyển khoản .